Merkez

0850 888 11 48

e-şube

0850 888 40 48

Havuz Bakım Malzemeleri Nelerdir?

Havuz Bakım Malzemeleri Havuzlar için özellikle yaz aylarında çok önemlidir. Havuz Bakım Malzemeleri otel, spor tesisi gibi çok fazla insanın kullanım alanına açık olan havuzların hijyen sürekliliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Havuzların çok fazla insan tarafından uğrak yeri olması hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamakta bu da havuz bakımının periyodik olarak yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Havuz Bakımında Kullanılan Malzemeler

Havuz temizliğinde kullanılan pek çok Havuz Bakım Malzemeleri ve ürünü vardır havuz kimyasalları bunlardan biridir. Havuz kimyasalları havuzun sık kullanımından kaynaklı olarak havuz içinde biriken, toz, toprak, kum gibi çevresel maddelerle; ter şampuan kalıntısı, parfüm gibi kişisel kullanımdan kaynaklı maddelerin tamamını ya da bir kısmını ortadan kaldırma amacıyla kullanılmaktadır. Havuz temizliğinde kullanılan Havuz Bakım Malzemeleri ve kimyasalları insan sağlığına zarar vermeksizin havuzların hijyenini sağlamaktır.

Peki, havuz bakımında kullanılan kimyasallar hangileridir?

Havuz Bakım Malzemeleri

Havuz Kimyasalları

Havuz Bakım Malzemeleri

Kullanım türü farklılaşmakla beraber havuz temizliğinde pek çok kimyasal kullanmaktadır. İnsan sağlığına zararsız şekilde kullanılan havuz kimyasallarından ilki klordur. Klor yüzme havuzlarını dezenfekte etmede en sık kullanılan kimyasaldır. Klor havuzdaki kirleri yok ederek mantar, bakteri gibi çeşitli oluşumları da ortadan kaldırır ve insan sağlığının zarar görmesinin önüne geçer.

Klor kullanımı muadil kimyasallara göre daha pahalıdır ancak daha kısa sürede etkili sonuçlar vermektedir. Klorlama işlemi belli periyodlarda suyun hijyenin sağlanması için yapılmalıdır. Ancak bu işlem için havuzun kullanılmadığı saatler tercih edilmelidir. Klor kullanımı havuzun doluluk ve kirlilik oranına göre farklılık göstermektedir. Havuz kimyasalları arasında yer alan klor da sıvı ve toz klor olmak üzere kendi içerisinde farklılık gösterebilmektedir.

Havuz Bakım Malzemeleri ve havuz kimyasalları arasında yer alan bir başka ürün ise pH düzenleyici maddelerdir. Bu maddeler özellikle açık alanda olan havuzların pH değeri yükseleceğinden pH düşürücü şekilde kullanılmaktadır. Havuzlarda olması gereken pH 7-7,6 arasında seyretmelidir. Bu sebeple havuzdaki asit baz dengesi pH düşürücü veya yükselticilerle kontrol altına alınmalıdır.

Havuz Kimyasalları İle Sağlanan Hijyenik Yüzme İmkânı

Havuz kimyasalları bünyesinde yer alan bir başka ürün ise yosun önleyicilerdir. Bu kimyasal ürün havuzda oluşan veya oluşabilecek yosun ve benzeri maddeleri yok ederek havuzun berraklığını ve hijyenini sağlamaktadır. Klor kullanımıyla beraber yosunlara karşı daha etkili olan bu kimyasal sayesinde steril bir yüzme havuzu yaratmak mümkündür. Bu kimyasalında haftalık periyodlarda uygulanması yeterli olmaktadır.

Çeşitli çevresel faktörlerden dolayı havuzda birikerek havuzun berraklığını bozan kum, toprak gibi maddeleri çöktürmek ve havuz filtresinden geçmesini sağlamak için kullanılan çöktürücüler de bir başka kimyasal temizlik malzemesidir. Bu kimyasal ürün sayesinde havuz, berraklığını ve hijyenini korur. Havuzlarda hijyen oldukça önemlidir ve bu hijyeni sağlanması için hijyen sağlamada büyük önem sahip havuz filtrelerinin de temizlenmesi gerekmektedir bunun için filtre temizleyici ürünler mutlaka kullanılmalıdır.

Havuzun temiz görünmesi hijyenin en büyük belirtisidir bu sebeple havuzu parlak göstermek için Havuz Bakım Malzemelerinden olan parlatıcı kimyasal kullanmak gerekmektedir. Bu kimyasal görüntünün ötesinde su üzerinde görünmez mikroorganizmaların daha iyi filtrelenmesine de yardımcı olmaktadır. Havuz parlatıcı kimyasal kullanım miktarı havuzun kapasitesine göre değişmektedir.

Havuz Temizlik Ekipmanları

Havuz temizliğinde kullanılan kimyasallar kadar bu kimyasalların kullanımına eşlik edecek ekipmanlar da önemlidir. Havuz temizliğinde çeşitli boyutlara sahip süpürgeler kullanılmaktadır bu süpürgeler sayesinde havuzun tabanında biriken çökertilmiş toz, kum, toprak gibi maddelerin yanı sıra yosunlarda kolaylıkla temizlenmekte ve havuzun temiz kalması sağlanmaktadır.

Çevresel faktörlerden dolayı havuzun üzerinde biriken başta yaprak olmak üzere pek çok yabancı maddeyi toplamaya yarayan kepçelerde havuz temizlik ekipmanları arasında yer almaktadır. Bu kepçelerin boyutu kullanılacak işleme göre farklılık gösterebilmektedir. Vakumlu hortumlar havuzun dip temizliğinde kullanılan bir başka ekipmandır bu hortum sayesinde çekilen yabancı maddeler havuzdan dışarı atılır.

Havuz süpürgesine takılarak kullanılan bu vakumlu hortumlar steril bir havuz için oldukça önem arz etmektedir. Havuzda temizlik ekipmanlarından bir başkası fırçalardır. Bu fırçalar kullanım şekline göre farklılaşmakla beraber su üstünde meydana gelen yosun birikimini kolaylıkla ortadan kaldırmaktadır. Havuz temizleme ekipmanları standart bir kalıba sokulmakla beraber havuzu tipine ve havuz sahibi işletmenin seçimine göre farklılık gösterebilmektedir. Ekonomik olarak farklı bütçelere hitap eden ürünler genel olarak aynı işlevi görmektedirler. Ürünlerin boyutu havuz büyüklükleri göz önünde bulundurularak farklılaşabilmektedir.

Havuz Robotları

Havuz bakımında kullanılan Havuz Bakım Malzemeleri ürünlerden bir başkası havuz robotlarıdır. Özellikle tatil bölgelerinde yer alan ve yoğun kullanımı olan havuzların manuel ve sahip olduğu pompalama sistemiyle temizlenmesi yeterli gelmemekte bu da havuz robotları ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. İnsan yoğunluğuna bağlı olarak kirlilik sürekli artmaktadır ve bu kirliliğin gözle görülebilir hale gelmeden temizlenmesi için havuz temizleme robotlarının devreye sokulması gerekmektedir.

Bu robotlar insan gücünün yapabileceği alandan çok daha fazlasını çok daha kısa sürede temizlemekte ve dibe çökerek filtreden geçemeyen tortuları ortadan kaldırmaktadır. Havuz robotları insan gücüyle yapılan yüzeysel temizlik yerine derinlemesine ve detaylı bir temizlik gerçekleştirmektedir. Özellikle büyük alana sahip havuzlarda kesinlikle kullanılması gereken havuz robotları temizleme işlemini kısa sürede gerçekleştirmektedir. Yosun, alg gibi havuz tabanına yapışarak kirliliğe yol açabilecek maddeleri en ince ayrıntısına kadar temizleyen havuz robotları kullanımda da kolaylık sağlamaktadır.

Manuel Temizlikten Daha Fazlası Havuz Temizleme Robotuyla Mümkün

Havuz robotları içerdikleri özellikler bakımında farklı şekilde sınıflandırılabilmektedir. Havuz robotlarının sağladığı kalitede hizmetin manuel şekilde sağlanması uzun zaman almaktadır, özellikle büyük havuzlardan birden fazla kişinin bu konuda görevlendirilmesi gerekmekte bu da ekstra bir maliyete sebep olmaktadır. Maliyetin yanı sıra detaylı temizliğinde mümkün olmaması havuz robotlarını daha cazip kılmaktadır.

Havuz robotlarının kendi filtre sistemi de bulunmaktadır. Havuz robotu sayesinde sağlanan temizlik kimyasal ürün kullanım seviyesini de minimuma indirerek buradan da kazan elde etmenize yardımcı olur. Otomatik özelliklere sahip bir havuz temizleme robotuna sahip olmak steril bir havuz ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti elde etmek için önemlidir. Havuz robotları tek tuşta kolayca işleme geçme özelliğine sahiptir her kullanımdan sonra filtresini temizlemek ise robotun uzun ömürlü olması ve havuzun daha temiz kalabilmesi için gereklidir.

Havuz suyu Test Kitleri

Havuz suyu test kitleri ise havuz temizliğinde bir başka detaydır. Bu kitler suyun sağlığa uygunluğunun ölçülmesi hususunda oldukça önemlidir. pH, klor gibi kimyasalların ölçümünde kullanılan test kitleri havuzun hijyen durumuna da netlik kazandırmaktadır. Havuz suyu testi sadece kimyasal değerlerin ölçülmesi için değil bakteri gibi sağlığa zararlı unsurların tespit edilmesi için de yapılmaktadır. Bu ölçümler belli periyodlarda tekrarlanarak havuz suyunun özellikleri standartlar uyarınca korunmalıdır. Havuz test kitlerinin kullanımı da diğer bakım ürünlerinin kullanımı gibi oldukça önemlidir ve işletmelerin bu konuya özen göstermeleri gerekmektedir. Test sırasında alınacak numunenin, suyun su giriş noktasına uzak bir konumdan alınıp anında test edilmesi doğru sonuç elde etmek için oldukça önemlidir.

Havuz Bakım Malzemeleri Seçiminde Kalitenin Önemi

Havuz bakımı sunulan kaliteli hizmetin bir kolu olarak görülmeli ve gereken özen gösterilmelidir. Yüzme havuzunun standartlara uygun özelliklere sahip olması gerekli malzemelerin kullanılarak bakımının düzenli şekilde yapılmasına bağlıdır. Kullanılan Havuz Bakım Malzemelerin kalite durumuna özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Fiyatı düşük diye sağlığı tehdit edici maddeler içen malzemelerin kullanılması havuz sahibi işletmenin prestijini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu sebeple havuz bakımında ve temizliğinde piyasada varlık gösteren bilindik ürünler kullanılmalıdır.

×